Illustrasjonsfoto vedlikehold av vei

Meld inn feil til oss

Mitt Nabolag er en tjeneste for våre innbyggere.

Der kan det meldes feil og mangler på vei, veilys, osv. Innkomne meldinger leses mandag til fredag, og vi forsøker å gi ut svar på meldinger så fort som mulig. Meldinger som ikke er kommunalt ansvar, forsøker vi å sende til rett instans.

Mer om Gatelys

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no