Spørsmål og svar

Søknader

Priser

Juridiske beskrivelser

Dokumenter

Om Melvold ungdomsskole

Virksomhetsinformasjon

Melvold ungdomsskole ligger i Frogner sentrum. Skolen er teamorganisert med en avdelingsleder på hvert trinn. Inneværende år er det 296 elever ved skolen (12 klasser). Det er 31 lærere og 3 assistenter. Melvold får elever fra Frogner barneskole og Vesterskaun skole. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Frogner togstasjon på Eidsvollbanen, 25 minutter fra Oslo. Her er flotte uteområder med tilgang til to store grusbaner, hvorav den ene er skøytebane om vinteren. I tillegg finnes det sandvolleyballbane, skateramp og en liten kunstgressbane. Frogner idrettshall disponeres tre dager i uken. Svømmebasseng på 25 meter er til vanlig i daglig drift. Det er folkebad mandag og fredag kl. 18.00 – 20.30. Melvold disponerer sitt eget leirsted, Kjerre. Dette kan du lese mer om ved å følge linken til venstre.

Kontaktinformasjon

Trondheimsvegen 376, 2016 Frogner
63 86 96 50
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Rita Hellesjø Orderud