info

Melvoll eller Melvold?

Kartverket har reist navnesak for stedsnavnet Melvoll/Melvold

Kartverket har reist navnesak for stedsnavnet Melvoll/Melvold i forbindelse med fastsetting av navnet for svømmehallen på Frogner i Sørum. Navnesaken blir tatt opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.