Miljøprisen 2011

Miljøpris til passivhus

Sørum kommunes nyopprettede miljøpris går i år til Harald Ringstad for bygging av sitt passivhus.

Miljøprisen 2011

Miljøprisen deles ut til noen som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Ringstad har gjennom sitt byggeprosjekt NorONE satt passivhus på kartet gjennom aktiv promotering i lokale og nasjonale medier.

Passivhus er en byggeform som minimerer energibehovet og er dermed et positivt klimatiltak og god ressursutnyttelsen.

Vi gratulerer Harald Ringstad som en verdig vinner av årets miljøpris. Prisen består av et diplom med bildet ”Osen” av den lokale kunstneren Sissel Aurland og 20 000 kroner.

Du kan lese mer om byggingen av huset på prosjektsiden.

 

Mer om Miljøpris til passivhus