15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Miljørettet helsevern

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Helse og sosial.

  Beskrivelse

  Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave. Den omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen (blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer). Ansvarsområdet er delegert til kommunelege I. I tillegg er det ansatt konsulent for miljørettet helsevern for å utføre saksbehandling og rådgivning innenfor arbeidsområdet.

  Målgruppe

  Tjenesten innebærer et rådgivnings-, godkjennings- og tilsynsansvar overfor virksomheter og på områder hvor forskriftskrav og/eller retningslinjer innenfor miljørettet helsevern skal etterleves.

  Eksempel på virksomheter:

  • Skoler
  • Barnehager
  • Solarier
  • Svømmebasseng
  • Badeplasser

  Eksempel på områder:

  • Lukt
  • Støy
  • Støv
  • Inneklima
  • Skadedyr

  Kriterier/vilkår

  Folkehelseloven kapittel 3. Det kan fattes vedtak om godkjenning, konsekvensutredning, opplysningsplikt, granskning, retting og tvangsmulkt.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Private og kommunale virksomheter som har godkjenningsplikt etter helselovgivningen skal innhente godkjenning i god tid i forkant av oppstart, eller ved vesentlige endringer i driften.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.11.2014 09:50