Mitt boligområde er under regulering. Hva betyr det for meg?

En reguleringsplan er en detaljert plan for et mindre område. Den utarbeides når det skal gjennomføres utbyggingsprosjekter eller det er behov for arealavklaring i et område.

Om dette har konsekvenser for deg, kommer an på formålet din bolig kommer under. Det utarbeides sjelden reguleringsplaner for allerede utbygde områder.

Dersom du bor innenfor et område under regulering og det allerede er utbygget, er det mest sannsynlig en områderegulering eller en kommunedelplan. Dette betyr at kommunen ønsker en mer detaljert plan der du bor enn kommuneplanens arealdel kan gi. Dette kan skje i områder som er sentrale eller har ekstra utfordringer. Sannsynligvis vil dette ikke få noen konsekvenser utover hva kommuneplanen gir. Det samme gjelder for en detaljregulering om formålet for din bolig er uendret.

Mer om Samfunnsplanlegging

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no