Politiske møter 2012-2015

Møtekalender for politiske møter (På siden du kommer til: Velg først riktig år til høyre, deretter ønsket utvalg til venstre.)

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 14
11
11
8
21
13
3
19
9
11
16
9
Arbeidsutvalg for kommunereformen
Barns og unges kommunestyre
Barns og unges kommunestyre 11
18
10
16
21
18
Diverse ad hocutvalg
Eiendomsskattenemnd
Eldrerådet 3
24
Eldrerådet 13
24
14
26
9
18
3
24
Forhandlingsutvalg kommunereformen
Formannskapet 4
18
9
Klima- og miljøutvalget 10
1
Kommunestyret 4
18
20
29
27
8
17
18
24
9
Kontrollutvalget 27
2
17
5
16
1
Kontrollutvalget 3
1
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 10
1
Kulturutvalget 20
3
14
12
2
25
Miljø- og utviklingsutvalget 21
4
15
12
3
16
26
NRV AS generalforsamlingen
Omsorg- og velferdsutvalget 11
2
Oppvekstutvalget 21
4
15
13
3
26
Plan- og næringsutvalget 12
3
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13
24
7
26
3
9
18
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3
17
24
Sosial- og omsorgsutvalget 21
4
15
12
3
26
Strandveien 1 AS generalforsamlingen
Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 6
20
3
10
25
3
9
17
14
20
28
12
15
2
25
18
24
1
15
22
25
13
27
10
24
8
17
Styret for Sørum kommunalteknikk KF 19
26
9
7
27
13
26
22
24
5
26
16
23
14
Styringsgruppe for kommunereformen 11
25
11
25
22
6
3
19
23
Styringsgruppe for kommunereformen 16
17
25
9
Styringsgruppe utvikling av Blaker skanse
Utdanningsutvalget 11
2
Valgkomite 22
27
Valgstyret
Valgstyret 25
12
17
14
Viltnemnd 3
Økonomi- og administrasjonsutvalget 14
15
28
11
24
25
11
25
22
5
6
20
10
19
2


Vi gjør oppmerksom på at møteprotokollen legges ut umiddelbart etter at de enkelte utvalgene har hatt møte. Møteprotokollen blir formelt godkjent i utvalgets neste møte. Fram til protokollen er formelt godkjent, er den derfor å anse som en foreløpig protokoll, som kan inneholde feil. Disse blir rettet ved den formelle godkjennelsen, og godkjent protokoll blir lagt ut.

Mer om Politiske råd og utvalg