Politiske møter 2012-2015

Møtekalender for politiske møter (På siden du kommer til: Velg først riktig år til høyre, deretter ønsket utvalg til venstre.)

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Vi gjør oppmerksom på at møteprotokollen legges ut umiddelbart etter at de enkelte utvalgene har hatt møte. Møteprotokollen blir formelt godkjent i utvalgets neste møte. Fram til protokollen er formelt godkjent, er den derfor å anse som en foreløpig protokoll, som kan inneholde feil. Disse blir rettet ved den formelle godkjennelsen, og godkjent protokoll blir lagt ut.

Mer om Politiske råd og utvalg