Politiske møter 2015-2019

Møtekalender

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 18
1
5
3
31
16
13
11
8
29
Barns og unges kommunestyre 8
28
10
6
11
15
Barns og unges kommunestyre
Diverse ad hocutvalg
Eiendomsskattenemnd 19
16
21
Eldrerådet 10
14
28
23
22
26
31
21
Forhandlingsutvalg kommunereformen
Formannskapet 11
25
31
15
8
22
28
29
19
10
7
23
6
27
18
1
15
6
Klima- og miljøutvalget 17
28
7
4
2
30
29
10
7
28
Kommunestyret 1
15
26
24
14
13
25
22
13
Kontrollutvalget 24
28
2
13
12
7
5
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 17
28
7
4
2
30
29
10
7
28
Omsorg- og velferdsutvalget 18
1
5
3
31
30
11
8
29
Plan- og næringsutvalget 19
2
9
6
4
1
31
12
9
30
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10
14
28
25
23
22
26
31
21
Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF
Styret for Sørum kommunalteknikk KF
Styringsgruppe for kommunereformen 3
Styringsgruppe utvikling av Blaker skanse 11
25
10
1
15
29
Utdanningsutvalget 4
18
25
6
1
22
5
3
31
30
11
8
29
Valgkomite
Valgstyret 15
Viltnemnd

Du kan også se møtekalender og annet i vår Opengov løsning her:

Møtekalender for politiske møter

Vi gjør oppmerksom på at møteprotokollen legges ut umiddelbart etter at de enkelte utvalgene har hatt møte. Møteprotokollen blir formelt godkjent i utvalgets neste møte. Fram til protokollen er formelt godkjent, er den derfor å anse som en foreløpig protokoll, som kan inneholde feil. Disse blir rettet ved den formelle godkjennelsen, og godkjent protokoll blir lagt ut.