Monica Nordnes

Monica Nordnes ny rådmann

Monica Nordnes konstitueres som ny rådmann for kommunen. Det ble enstemmig vedtatt i ekstraordinært kommunestyremøte i Sørum 28. august 2018. 

Siri Gauthun Kielland fristilles dermed fra sin stilling som rådmann i Sørum kommune for å gå over i ny stilling som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Lillestrøm kommune fra 01. september 2018.  Monica Nordnes har siden oktober 2016 vært HR-sjef i kommunen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen ønsket ny rådmann velkommen til ny stilling og takket Siri Gauthun Kielland for sin innsats for kommunen gjennom fire år og et godt samarbeid.

40262254_487956525013410_446725836289081344_n