Når brøyter kommunen hos meg?

Sørum kommunalteknikk, driftsavdelingen, utkaller brøyter ved behov.

Grensen for når vi kaller ut kan variere litt. Vi ser an snøfallet, noen ganger venter vi, slik at vi får med det meste på én runde. Er det vedvarende snøfall brytes det oftere.
Vakttelefon til vår produksjonsavdeling er 48 28 50 00.

Mer om Vegvedlikehold

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no