Når kan man returnere til barnehage/skole/jobb etter sykdom?

Det kommer an på sykdommen, men her er våre anbefalinger:

Feber: Dagen etter feberfrihet.

Diaré: 48 timer etter symptomfrihet.

Oppkast uten kjent årsak: 48 timer etter symptomfrihet.

Norovirus (diaré, oppkast, ofte magesmerter): 48 timer etter symptomfrihet.

Mild - moderat øyekatarr: Kan være i barnehage/skole/jobb, ikke behov for medisiner.

Kraftig øyekatarr: Dagen etter oppstart av antibiotika.

Forkjølelse: Kan gå i barnehage/skole/jobb så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Hoste: Kan gå i barnehage/skole/jobb så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Kikhoste: 3-5 dager etter påbegynt behandling.

Ørebetennelse: Kan gå i barnehage/skole/jobb så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper (utslett med små blemmer som væsker gult): Når blemmene er tørre/eller tildekket slik at det gule sårsekretet ikke smitter over på andre.

Hodelus: Så raskt som mulig etter påbegynt lusekur.

Vannkopper: Når utslettet er tørket inn.

Barnemark/spolmark: Så raskt som mulig etter igangsatt behandling. Hele familien behandles.

Skabb: Dagen etter igangsatt behandling

Hånd-fot-munnsyke: Kan gå i barnehage/skole så lenge allmenntilstanden tilsier det.

 

Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å være hjemme fra barnehage/skole/jobb av hensyn til smittevernet. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når man er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig ar det ikke berettiger tilbakeholdelse.

Barn kan gå i barnehage/skole så fremt almenntilstanden er god ved disse sykdommene, forutsatt feberfrihet:

 • Munnsår (Herpes simplex)
 • Hånd-fot-munnsyke
 • Mollusker
 • Kyssesyken (mononukleose)
 • Loppebitt
 • 4. barnesykdom
 • 5. barnesykdom
 • Vorter
 • Parainfluensa
 • RS-virus
 • Atypiske mykobakterier

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen