15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsfoto sykdom og legevakt

Når skal du kontakte legevakten

Du skal kontakte legevakten når du har behov for øyeblikkelig hjelp av lege. Legevakta er spesielt innrettet for å tilby hjelp ved akutte skader, alvorlige sykdommer og kriser.

Øyeblikkelig hjelp:

 • Livstruende sykdom eller skade.
 • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette.
 • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring ved å vente til neste dag.
 • Utålelige symptomer (smerte, kvalme og lignende).

Sørum legevakt behandler også mindre alvorlige akutte tilstander, men alvorlige tilstander behandles først.

Kroniske sykdommer behandles kun når det foreligger en akutt forverring eller annet akutt behov.

Prioritering etter hastegrad:

Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid:

 • Alvorlig brystsmerte
 • Alvorlig pusteproblem
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse
 • Stor blødning
 • Alvorlig allergisk reaksjon
 • Sterk smerte

Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre:

 • Brudd og betydelige sårskader    
 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Dårlig almenntilstand
 • Forgiftning
 • Moderat smerte

Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almenntilstanden ikke er vesentlig redusert):

 • Halsbetennelse/luftveisinfeksjon
 • Øyekatarr
 • Urinveisinfeksjon
 • Korsryggsmerte
 • Småsår
 • Feber 

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen