Nabovarsel skjema

Informasjon til deg før du søker

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Den som eier tiltaket skal gi deg en frist på minst 2 uker til å vurdere tiltaket og evt. gi samtykke.

Dersom du har merknader til tiltaket så skal du sende disse skriftlig til søker innen fristen (send gjerne en kopi til kommunen). Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått. Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker. Sender du ikke inn merknader innen fristen på 2 uker vil du automatisk ha samtykket.

Samtykker du til tiltaket krysser du av for at nabovarsel er mottatt og at du samtykker. Samtykker du ikke til tiltaket skal du på nabovarselskjemaet krysse av for at nabovarsel er mottatt, men du krysser da ikke av for at du samtykker til tiltaket.

Jeg må sende ut nabovarsel:

Tiltaket jeg skal iverksette er søknadspliktig og naboene må varsles om dette. Skjemaer for nabovarsling kan lastes ned fra Dibk sine nettsider. Hvis noen må ha nabovarselet rekommandert benytt blankett nr. 5154, ellers brukes blankett nr. 5155 og 5156. Naboliste får du ved bestilling av situasjonskart hos oss.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Byggesak

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter