Når tømmes papir hos meg?

Du finner informasjon om papirtømming ved å besøke ROAFs sider. Du kan også få varsling på SMS.

For å få varsling per sms ved å sende en sms: "roaf sørum hentedag" til nummer 1963.
Dersom du ønsker å melde deg av sms-varslingen, gjøres dette enkelt ved å sende en sms med Roaf Stopp til 1963.

Mer om Renovasjon

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no