NAV Sørum

NAV Sørum har ansvar for følgende:

  • Oppfølging og avklaring av arbeidssøkere
  • Oppfølging av sykemeldte og bistand ved sykefraværsoppfølging
  • Bistand til arbeidsgivere ved rekruttering til faste og midlertidige stillinger, samt formidling av kandidater til praksisplasser
  • Sosialfaglig rådgiving og veiledning
  • Økonomisk rådgivning og forvaltning
  • Boligtjenester, råd og veiledning til hvordan å orientere seg på det private leiemarkedet, behandling av søknader om kommunal bolig, kommunal og statlig bostøtte, startlån og tilskudd
  • Kvalifiseringsprogram
  • Som en del av rusteamet hjelper vi med råd og veiledning på økonomi, bolig, arbeid og aktivitet.
  • Veiledning innenfor familieområdet

​Se tjenestebeskrivelser i høyreboks for mer informasjon.

Leder: Lise Andersen