Nedgravd parafin-/oljetank

Regjeringen har vedtatt forbud mot fyring med fossil olje (fyringsolje og parafin) i husholdninger. Forbudet gjelder fra 01.01.2020.

NB! Forbudet gjelder ikke biologisk fyringsolje.

Få inntil 20.000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og tank, samtidig som du legger om til en varmeløsning Enova støtter.

Frist: støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Fjerning av fyringsanlegget og tank egner seg for deg som:

  • Har et vannbårent system i huset
  • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning
  • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020

Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank? Enova er eid av Olje- og energidepartementet og de kan gi støtte til å bytte ut oljefyren med en mer miljøvennlig energikilde. Se mer om vilkårene for å søke støtte.

Enova svarer deg gjerne på nettprat, e-post eller tlf. 800 49 003.

Sørum kommune fører register over nedgravde tanker i kommunen. Av den grunn skal vi også ha melding når en tank fjernes. Kommunen skal vite gårds- og bruksnummer på eiendommen tanken har vært tilknyttet, vi skal også ha bekreftelse fra foretaket som har tømt og renset tanken, samt bekreftelse på levering av brukt tank. ROAF tar i mot tanker i vårt distrikt. www.oljefri.no har en oversikt over godkjente foretak som kan sannere tanker - følg lenken. Evt. ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken, de kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll og utskifting av tank.

Brukte tanker skal leveres til godkjent mottak. Det kreves da at et ansvarlig foretak har bekreftet at tanken er tømt og renset.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
Forurensningsloven.
Forurensningsforskriften.
Energiloven.

Man kan lese på internett at biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i alle typer oljebrennere. Du kan også sjekke ut den muligheten. Forutsetningen er at tilstanden til tanken er god, slik at muligheten er tilstede for biofyringsolje. Selskapet som fyller tanken, kan gi deg informasjon.

Oljetanker har begrenset levetid

Nedgravde tanker representerer en stadig større klilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen/parafinen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Over tid vil de ruste. Glassfibertanker er sårbare for endringer i trykk, og kan revne. Selv om tanken ikke ruster, kan tankens rør og ledninger gjøre det. Lekkasjer fra tanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Det er fortsatt lov å installere ny oljetank, da skal Sørum kommune ha melding senest en måned før tanken graves ned. Installasjon av tanken er et søknadspliktig tiltak. Utskifting av tank er unntatt søknadsplikt. Det er også viktig å vite at lekkasje av olje eller parafin, er et personlig ansvar. Ønsker du å etteregistrere en nedgravd tank, bruk samme skjema.

Regler for nedgravde tanker.