bilde av forsiden av en folder om nedgravd parafin- oljetank

Nedgravd parafin-/oljetank

I disse dager vil en folder om nedgravde tanker bli distribuert til eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Sørum kommune

Bakgrunnen for folderen er at Miljøverndepartementet har vedtatt at fra 1.1.2020 skal all fyring med fossil olje opphøre i husstander. Dette medfører at nedgravde tanker skal tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Eier du, eller kjenner du noen som har en nedgravd tank, så er dette viktig informasjon. 

Sørum kommune fører register over nedgravde tanker, og hvis du er i tvil om din tank er registrert, kan du registrere den nå. 

Les mer på våre nettsider om temaet.