vannavgift

Nedre Romerike Vannverk har noe redusert produksjonskapasitet

For å sikre nok vann til alle innbyggerne på Nedre Romerike mottas det reservevann fra omkringliggende kommuner ihht avtaler.

Dette vannet er godt og trygt å drikke, men fordi vannretningen endres i noen av rørene kan det oppleves noe farge på vannet. Vi råder alle som opplever dette til å la kranen renne til vannet er klart.

 

Info fra NRV