Om Nordli barnehage

Vi ønsker å tilby barn og foreldre/foresatte et trygt og godt barnehagetilbud med vekt på anerkjennende væremåte, faglig dyktige ansatte, verdier og gode samarbeidsforhold. Vi er opptatt av enkeltbarnet og dets utvikling, og hvordan man i samspill med andre utvikler sosial kompetanse og lek, glede og humor.
På grunn av at vi er så heldige å ha spesialavdelingen Revehiet i barnehagen, har vi også meget god kompetanse på tilrettelegging for barn med spesielle behov.

Kontaktinformasjon

Nylandsvegen 17, 1923 Sørum
63 86 90 10
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Lillian Nybråten