Illustrasjonsfoto barn, skole og undervisning

Ny barnehage- og skolestruktur? Les rapporten, si din mening!

06. februar 2017

Høringsfrist 06.03.2017.

Sak 16/05839

Sørum kommune inviterer til å komme med høringsuttalelser til utredning av strategi for barnehage- og skolestruktur. Høringen er i tråd med kommunestyrets vedtak. Norconsult har på oppdrag utarbeidet rapporten som skisserer ulike alternativer til dagens struktur.

Send inn meningen din her:
Høringsinnspillene sendes inn her

Høringsfrist er 06.03.2017.

På bakgrunn av rapporten fra Norconsult og høringsinnspill legger rådmannen frem sin innstilling til strategi for barnehage- og skolestruktur for kommunestyret 26.04.2017.

Utredningen lastes ned her:
Høringsbrev
Utredningen, «Fremtidig barnehage- og skolestruktur, Konsepter og konsekvenser»
Fremtidig barnehage- og skolestruktur – vedlegg

Befolkningsprognose 2016 -2045 Sørum kommune

 

Ønsker du mer informasjon?
Rådmannen inviterer til fire grendemøter hvor Norconsult presenterer utredningen:

  • 06.02.2017 Kl. 19.00 - 21.00 – Grendemøte Blaker, Fjuk oppvekstsenter

  • 07.02.2017 Kl. 19.00 - 21.00 – Grendemøte Frogner, Fjellbovegen barnehage

  • 08.02.2017 Kl. 19.00 - 21.00 – Grendemøte Lørenfallet, Sørum skole

  • 09.02.2017 Kl. 19.00 - 21.00 – Grendemøte Sørumsand, kommunestyresalen

Presentasjon som benyttes på grendemøtene kan leses her:

Se innledningen fra grendemøtene