Ny lokal beverforskrift

Kommunestyret har vedtatt ny lokal beverforskrift

Den nye nasjonale forskriften om forvaltning av bever trådte i kraft 15.05.2017, og forutsetter at kommunene vedtar lokale beverforskrifter som samsvarer med den. I møte 12.12.2018 sak 217/18, vedtok kommunestyret i Sørum ny lokal beverforskrift.

Den nye lokale forskriften legger opp til at beveren nå skal forvaltes mer som et småvilt. Beverjakten skal utøves med grunneiers tillatelse som ved annen småviltjakt. De opprinnelige bevervaldene forsvinner. Kommunen kan fastsette kvoter for uttak, men det vil ikke bli krav om at kommunen må godkjenne vald, eller stille krav til minsteareal. Det vil heller ikke bli sendt ut fellingstillatelser som de enkelte bevervaldene fikk tilsendt tidligere. Jegerne skal rapportere direkte til Statistisk Sentralbyrå (SSB) sammen med småviltrapporteringen.

I løpet av en 5 års periode skal det gjennomføres en kartlegging av beverbestanden, der resultatene skal danne grunnlag for bestandsmål.

Beverforskrift vedtatt 12.12.2018.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk