Fylkesmann Valgerd Svartstad Haugland, ordfører Marianne Grimstad Hansen, ordfører Grete Sjøli og prosjektdirektør for kommunereformen Anne-Marie Vikla

Se folkemøtet her: Hvor skal fremtidens kommunegrense gå?

Her kan du se folkemøtet om grensejustering mellom Nes og Sørum/Lillestrøm kommune som ble holdt 10. januar.

Fylkesmannen og ordførere fra Nes og Sørum deltok, samt rådmennene. Det ble gitt informasjon om prosessen frem til vedtak fattes våren 2018 og faktagrunnlaget ble presentert.  

Fylkesmannen har nå lagt saken ut på høring.

Møtet ble sendt direkte, og her kan du se de i opptak på våre Facebook-sider.