kommunereform - illustrasjonsbilde fra Kartverket

Nytt kommunenummer, nye matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer) på eiendommer i Lillestrøm kommune

Fra 01.01.2020 har Sørum, Fet og Skedsmo kommuner blitt historie og blir Lillestrøm kommune

Kommunenummeret er unikt for hver kommune.
De to første sifrene i nummersystemet er fylkesnummeret som angir hvilket fylke kommunene tilhører, mens de to siste er løpende innen fylket.
Kommunenummeret til Lillestrøm kommune er 3030.

Gårds- og bruksnummer er unikt for hver eiendom.
En matrikkel er det samme som en grunneiendom. Alle eiendommer har et unikt nummer, og de består også av flere bruksnummer. Et sammensatt gårds- og bruksnummer beskriver én enkelt grunneiendom.

Fra 01.01.2020 vil gårds- og bruksnummerne bli bygget opp slik:

Sørum: Man legger 200 til gårdsnummeret, bruksnummeret blir det samme. Eks. 124/13 i Sørum kommune, blir 324/13 i Lillestrøm kommune.
Fet: Man legger 400 til gårdsnummeret, bruksnummeret blir det samme. Eks. 124/13 i Fet kommune, blir 524/13 i Lillestrøm kommune.
Skedsmo: De beholder gårds- og bruksnummerene som de er i dag.

Les mer om kommunereformen på Kartverkets hjemmesider.