Ivar Bø

Nytt regelverk for godt skolemiljø

- I Sørum kommune er vi opptatt av å ha et godt skolemiljø. I år er det kommet nytt regelverk som bidrar til visjonen om nullmobbing, sier kommunalsjef for utdanning, Ivar Bø.

17. august er skolestart i Sørum, og kommunalsjefen ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår.

- Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Dette sier at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje, sier Ivar Bø.

Vil du vite mer?

På www.nullmobbing.no, som Utdanningsdirektoratet står bak, finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter