Eldreomsorg illustrasjonsbilde

Nytt tilbud for personer som er uhelbredelig syke og døende

Sørum kommune har tilsatt palliativ koordinator innen kreft og lindrende behandling i 100% stilling, det vil si omsorg for personer som er uhelbredelig syke og døende.

Det er etablert et ressursteam med ressurspersoner fra hjemmebaserte tjenester og institusjonene i kommunen. I løpet av 2017 vil det også bli etablert palliative senger med tilhørende pårørenderom ved Sørum sykehjem.


- Vårt mål er at Sørum kommune sitt nyetablerte tilbud skal gi god støtte og behandling til personer som er uhelbredelig syke og døende og deres pårørende, sier kommunalsjef Bjørg Torill Madsen.

Målgruppe
Koordinatoren kan være en god støttespiller for deg som har kreft eller annen alvorlig sykdom, og for dine nærmeste pårørende. Annen alvorlig sykdom kan være; langtkommet KOLS og hjertesvikt, ALS og andre nevrologiske sykdommer, som er i behov for lindrende behandling.

Hva kan en koordinator gjøre for deg og dine pårørende?

 • Møte deg og/ eller dine pårørende for samtale i ditt eget hjem eller på telefon.

 • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå.  Det kan være smerter, kvalme, nedsatt matlyst osv.

 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen.

 • Bidra til tverrfaglig koordinering og formidle kontakt med andre faggrupper som bl.a. hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, fastleger, helsestasjon, palliativt team på Ahus med flere.

 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.

 • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.

   

Pris for tjenesten
Tilbudet er frivillig og gratis. Søknad via Tildelingsenheten i kommunen.
 

Kontaktinformasjon:

 • Palliativ koordinator Heidi Garthe 46901216
 • Tildelingsenheten Sørum kommune, pb 113, 1921 Sørumsand
 • Telefon 63869000 - sentralbord

Palliativ koordinator.jpg

 

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer