Profile

Odd Istad

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Odd Istad vCard