Sørum barneverntjeneste trenger besøkshjem

Sørum barneverntjeneste har behov for besøkshjem til barn i alderen 1-12 år.

Illustrasjonsbilde av barn som leker

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i barneverntjenesten og er en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Besøkshjem er en familie/par som tar imot et barn eller et søskenpar i helger (1-2 helger pr måned, varierer ut fra behov) og eventuelt ferier. Familien må ha en stabil livssituasjon, og mulighet til å binde seg for et slikt oppdrag over tid. Besøkshjemmet må ha tid, overskudd og sengeplass/rom til barnet/barna.

Oppdraget avlønnes etter gjeldende satser. Det kreves helseattest og politiattest ved ansettelse.

Kontaktperson i barneverntjenesten er Ellen Nyhagebråten. Hun kan nås på tlf 63 86 95 50/ 90 28 36 12 eller e-post: enyh1@sorum.kommune.no.