Offentlig journal

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
12/00783-11
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/00805-9
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/01060-8
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/03003-18
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/03448-36
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Pelias
12/03817-27
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/03818-27
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/03938-20
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/03998-5
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Marius Kristiansen
12/04066-10
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
12/04553-78
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Nes kommune v/ prosjektleder Kristian Moseby
12/06053-12
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
12/07773-20
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
12/08239-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
13/00256-24
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
13/01155-16
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
13/03341-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
13/04012-20
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Arnold Heimdal
13/04012-21
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Arnold Heimdal
13/04020-11
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Anja Taarneby
13/04063-9
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Gry Øvrehus
13/04578-10
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
13/04580-6
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
13/04644-7
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
13/04881-9
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
14/00156-12
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Vidar Vold
14/01291-7
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Stian Dragseth
14/02141-3
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Stian Dragseth
14/03830-14
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jonas Pedersen
14/04478-16
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
14/04925-10
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Arne Leo Sørlie
15/00026-20
Dato: 16.03.2017 - Avsender: K2 Eiendom AS
15/00028-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jon Ingar Holtet
15/02124-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Ann Kristin Skadsdammen
15/02651-11
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Romerike Arkitekter AS
15/03353-13
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: NAV Skanning
15/03376-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: NAV Skanning
15/04040-13
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/04287-22
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/04287-24
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/04287-25
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/05003-4
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/05003-5
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/05003-6
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/05289-12
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Steffi Prabel-Krause
15/05368-26
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Kristin Bakker
15/06579-7
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Bente Lundby Slemdal
15/06584-8
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Hege Rebni Ødegaard
15/06661-13
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Anne Gunn Elvevold
15/06707-7
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Kristin Crouch
15/06732-5
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Cecilie Thomassen
15/06757-4
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Inger Skjelmerud
15/07070-9
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
15/07548-7
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/07949-20
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Ida Gravdal
15/09789-24
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
15/09950-11
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
15/10067-21
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Juridisk avdeling
15/10447-72
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Arkitema/ELN
15/10564-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
15/10972-5
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: NAV Skanning
15/11151-4
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/00375-8
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/01019-6
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/01804-6
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Statens kartverk
16/01804-8
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Guttorm Guttormsgaard
16/01813-75
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02480-8
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02611-2
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02611-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02614-8
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02614-9
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02614-10
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02616-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02616-8
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02617-6
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02617-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/02700-9
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Romerike Avfallsforedling IKS
16/02700-10
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
16/03048-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03200-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03200-8
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03201-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03201-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03201-5
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03201-6
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03202-6
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/03466-6
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Ragnhild Kathrine Berget
16/04949-17
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI Øst
16/04978-34
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/04989-9
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Kai Tore Næss
16/05192-14
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-15
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-16
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-17
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-18
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-19
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-20
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-21
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-22
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-23
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05192-24
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
16/05239-106
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
16/05359-14
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Fie byggetjenester, Byggmester Frank Aasheim as, Fredrik Dahl
16/05536-28
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Statsnett
16/05797-27
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Egebergkvartalet AS
16/05839-67
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Frogner Velforening, Sørum Idrettsråd, Vølneberg Vel, Lunderåsen Vest Vel, Kommunalt foreldreutvalg i Sørum
16/05958-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00004-49
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Nordic Trustee
17/00069-16
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: OPPLEV SØRUM AS
17/00088-10
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Håvard Sem Kristiansen
17/00094-10
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Lørenskog kommune
17/00148-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00148-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00148-5
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00216-14
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Rune Knudsen
17/00289-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
17/00342-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00344-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00437-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
17/00482-5
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Camila Danica Håskjold
17/00524-11
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Folkeakademiet Sørum
17/00924-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Karl Vidar Bogetvedt
17/00967-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00967-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00967-5
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00968-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/00968-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/01033-6
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Thomas Engerdahl
17/01033-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Advokatene Røseid & Tønsberg
17/01195-65
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Albina Aytukaeva
17/01195-66
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Thuy Thai
17/01203-4
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Bård Asle Rollnes
17/01246-3
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Blankenborg
17/01302-3
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Nedre Romerike Vannverk IKS
17/01410-57
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Verditakst AS
17/01410-58
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Karin Nafstad Hertzenberg
17/01410-59
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Advokatfirmaet Økland & Co DA
17/01410-61
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Petter Braathen
17/01410-62
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Advokatfirmaet Økland & Co DA
17/01410-63
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Per Sørnes
17/01410-64
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Sandnes gård
17/01410-67
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Pål Kristian Ormstad
17/01410-68
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Jermund Richard Mikkelsen
17/01410-69
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Andresen Terje Berg
17/01410-70
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Morten Andre Moen
17/01410-71
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Hans Kristian Mjønerud
17/01410-72
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Håkon Svardal
17/01410-73
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: BKP AS
17/01410-74
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: BKP AS
17/01410-75
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Karin Nafstad Hertzenberg
17/01413-65
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Helene V Johannesen
17/01413-66
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Stine Marie Engen Stenby
17/01413-67
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Heidi Botnmark
17/01413-68
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Ida Vestli
17/01413-69
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Lillian Bjørnslett
17/01413-70
Dato: 16.03.2017 - Avsender: May-Lis Bjørknes
17/01413-71
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Christina Gunhildrud Augestad
17/01413-72
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Linn Tørnby
17/01413-73
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Ida Fredrikke Halsan
17/01413-74
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Josephine Arvidsson Østli
17/01413-75
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Anders Stav
17/01413-76
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Fredrik Torblå
17/01413-77
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Peggy Andreassen
17/01413-78
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Estrella Fernandez
17/01413-79
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Remi Andre Pernell Nordby
17/01413-80
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Elin Grøtte
17/01413-81
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Aina Albech
17/01413-82
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Cecilie Almbakk
17/01413-83
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Susanna Østreng
17/01413-84
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Tilde M Haagenrud
17/01413-85
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Helen Christin Hansen
17/01413-86
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jørn Grimstad
17/01413-87
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Ida Jeanett Fjordbakk
17/01413-88
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Morten Hofstad Jensen
17/01413-89
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jo Are Landstad
17/01413-90
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Tone Martinsen
17/01413-91
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Elisabeth Tvete
17/01413-92
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Runar Lajord
17/01413-93
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Ingrid Fallang
17/01413-94
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Øyvind Sundstrøm
17/01413-95
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Terje Dalen Grønvik
17/01413-96
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Dangira Damulyte-Vonheim
17/01413-97
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Gunn Torill Grue
17/01413-98
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Maria Lunde
17/01413-99
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Rune Skarsbø Heimdal
17/01413-100
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Rachel Tangen
17/01413-101
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Alexander Blamey
17/01441-65
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Knut Næss
17/01441-66
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Robert Jerzy Milachowicz
17/01441-67
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Solvor Hagen
17/01441-68
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Solvor Hagen
17/01441-69
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Knut Næss
17/01441-70
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Anne Marie Romsaas
17/01441-71
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Solvor Hagen
17/01441-72
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jan Olberg
17/01441-73
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Solvor Hagen
17/01441-75
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Arild Gunnar Tømte
17/01441-76
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Anne Marie Romsaas
17/01446-6
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Skedsmo kommune, Fet kommune
17/01446-7
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
17/01461-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Ole Kristian Korsmo
17/01465-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Massive Wood Construction AS
17/01467-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: INTERIØR-SERVICE HÅNDVERK AS
17/01531-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Common Ground
17/01535-3
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: FJUK KAI HELGE EID
17/01535-4
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Kristian Norgaard Berglund
17/01551-1
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Jans Motorsenter AS
17/01580-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Jostein Eek
17/01588-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Avskjermet
17/01593-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Indre Akershus Blad
17/01601-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Øystein Helle Andresen
17/01610-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Knut Yssen
17/01634-2
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jan Ratikainen
17/01635-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Terje Roald Yssen
17/01641-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jan Bjørknes
17/01648-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Kristian Hægeland
17/01678-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Linjekvartalet Bolig AS
17/01681-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Jørn Roar Korneliussen
17/01682-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Avskjermet
17/01683-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Helsedirektoratet
17/01684-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Tom Erik Kville
17/01691-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Akershus
17/01697-1
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Sørum Idrettslag, Sørum Idrettsråd, Sørum Skytterlag, Sørumsand Idrettsforening, Bingsfoss Sportsklubb, Bingsfoss Sykkelklubb, Blaker Idrettslag, Blaker Jeger- og Fiskerforening, Blaker Skytterlag, Frogner Idrettslag, Sørum Hestesportklubb, Sørum Hundeklubb, Sørum Jegerforening, Sørum Karateklubb, Sørum klatre og fjellsportklubb
17/01697-2
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Trine Høiseth, Blaker skytterlag, Frogner IL, Sørum Idrettslag, Sørumsand Idrettsforening, Blaker Skytterlag, Sørum Idrettsråd, Sørum Skytterlag
17/01697-3
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Sørum Idrettsråd
17/01702-1
Dato: 16.03.2017 - Avsender: Norasondegruppen AS
17/01709-1
Dato: 16.03.2017 - Mottaker: Tom-Rune Flemmos Grønli