Offentlig journal

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
12/01889-28
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
12/02659-27
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
12/03231-13
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
12/06099-2
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
12/08752-5
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
12/08752-6
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
14/00871-11
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Statens kartverk
14/02367-6
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
14/03035-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
15/00525-120
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Petter Bogen Arkitektkontor
15/00881-5
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Torill Hagelund
15/00881-7
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Steinar Holm
15/01626-5
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
15/01626-6
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
15/02632-8
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
15/05643-29
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
15/07474-5
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Lill-Kathrin Jakobsen
15/07474-6
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Lill-Kathrin Jakobsen
15/08412-68
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Norges Vassdrags- og energidirektorat
15/10860-7
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
16/00505-24
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Øyvind Soleng
16/00620-9
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Thomas Finstad
16/02594-27
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Erik Andre Hvalbye
16/03125-5
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Vigdis Iren Storholt
16/03209-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
16/05368-19
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Nedre Romerike kemnerkontor
17/00794-27
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Franzefoss Gjenvinning AS
17/02010-13
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
17/02010-14
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
17/03980-10
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Thomas Bergli
17/04440-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/04442-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/04578-16
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Kjetil Østnes
17/04794-7
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Brusletta barnehage BA
17/04794-9
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
17/05199-4
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Skogveien 24 ANS
17/05199-5
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Roy Olsen
17/05264-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/05794-9
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Espen Scavenius
17/05841-2
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Skedsmo kommune
17/05861-8
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
17/05963-3
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Statens vegvesen region Øst
17/05965-6
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Eivind Greibrokk
17/06179-6
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Dan Anders Lystad
18/00064-17
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Venstre
18/00064-18
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Venstre
18/00064-19
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Venstre
18/00090-10
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Bruce Nazari
18/00090-11
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Bruce Nazari
18/00090-12
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Bruce Nazari
18/00279-9
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Asa Birna Isfjord
18/00279-10
Dato: 09.02.2018 - Avsender: August Herman Berntsen
18/00287-8
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Silje Rosenborg
18/00306-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
18/00439-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Brev til foreldre og foresatte ved Frogner skole
18/00439-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Foreldre/ foresatte av 9.trinn på Bingsfoss ungdomsskole
18/00442-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00450-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00450-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00450-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00487-4
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Innlandet Politidistrikt
18/00597-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Romerike Arkitekter
18/00625-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
18/00626-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet
18/00627-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Nina Haraldsen Eide
18/00643-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00645-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
18/00677-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Dag Andreas Foss Folvell
18/00677-2
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Dag Andreas Foss Folvell
18/00682-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
18/00683-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Lions Club Sørum
18/00683-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Lions Club Sørum
18/00684-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Kim Steinsholt AS
18/00685-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Bane NOR Eiendom
18/00686-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Bente Lishaugen
18/00686-2
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Bente Lishaugen
18/00687-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Sørumsand videregående skole
18/00688-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00688-3
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Tone Benedikte Johnson
18/00688-4
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Avskjermet
18/00689-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Ole Kristian Romsaas
18/00690-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Norges Vassdrags- og energidirektorat
18/00692-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Akershus fylkeskommune
18/00694-1
Dato: 09.02.2018 - Mottaker: Else Marie Ottershagen
18/00695-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Norges Vassdrags- og energidirektorat
18/00696-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Norges Vassdrags- og energidirektorat
18/00697-1
Dato: 09.02.2018 - Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet