Akershus universitetssykehus bilde av bygning

Omlegging av skadelegevakten på Ahus

Fra 1. september 2016 vil skadelegevakten på Akershus universitetssykehus være en ortopedisk akuttpoliklinikk. Endringen innebærer at pasienten før oppmøte skal være vurdert av fastlege eller legevaktslege i kommunen.

Fastlegen har ansvar for all øyeblikkelig hjelp for sine listepasienter på dagtid. Legevakten i kommunen har ansvar for øyeblikkelig hjelp på dagtid for de som ikke har fastlege i kommunen, samt på kveld og natt for alle som bor og oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også vurdering av skader som kutt, sår og brudd. Ved livstruende skade, ring 113.

Omlegging av skadelegevakten på Ahus til en akuttpoliklinikk vil for innbyggerne i Sørum bety at de ved en skade må reise til Sørum legevakt på kveld/natt for å få den vurdert der. På dagtid kan man kontakte sin fastlege, evt legevakten i den kommunen man oppholder seg. Fastlegen eller legen på den lokale legevakten vil vurdere om det trengs tilsyn fra spesialisthelsetjenesten, og henvise videre inn til ortopedisk akuttpoliklinikk på Ahus ved behov. Røntgentjenester er del av spesialisthelsetjenesten, så om lege vurderer at det trengs et røntgenbilde, vil man henvises til ortopedisk akuttpoliklinikk på Ahus eller til røntgen neste dag.

Det er viktig å sikre en god og trygg omlegging. Derfor vil man fortsatt bli vurdert dersom man henvender seg direkte til Ahus med en skade, men man kan bli sendt til fastlegen eller den kommunale legevakten dersom det vurderes som forsvarlig.

Sørum kommunale legevakt ligger i Kuskerudvegen 14 på Sørumsand. For mer informasjon om legevakten se hjemmesidene her.