15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Omsetningsoppgave for alkohol

Informasjon til deg før du søker

Ved årsskiftet plikter bevillingshaver å innberette faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått, og forventet mengde omsatt alkohol det kommende året etter
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv, kapittel 6.

Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør, dvs. at bevillingshaver med høyere omsetning enn forventet kan bli etterfakturert, og bevillingshaver med lavere omsetning enn forventet kan få ettergitt deler av gebyret.

Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Alkoholsalg

Søknader

Priser og gebyrer