Omsetningsoppgave for alkohol

Vi vil minne om fristen for innsending av omsetningsoppgave for alkohol.

Fristen for innsending av omsetningsoppgave for alkohol er 31. mars 2017. Alle bevillingshavere i Sørum kommune har mottatt brev tidlig i januar i år med nærmere anvisning.

De som ikke har sendt inn oppgave, bes gjøre det innen fristen.

Omsetningsoppgaven sendes enklest inn elektronisk:

Mer om Eiendomsskatt