15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Omsorgsbolig, søknad om

Informasjon til deg før du søker

Du kan søke kommunen om ulike helse- og omsorgstjenester. Det er en individuell vurdering av den enkelte søknad, både i henhold til ulike tjenester og omfang.

Vennligst les igjennom følgende før du søker:

  • Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for bistand fra kommunen. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.
  • Legeerklæring må følge med søknaden. Den må inneholde opplysninger om ditt funksjonsnivå samt diagnoser. Det bør også følge med en oppdatert medisinliste dersom du søker om hjemmesykepleie eller institusjonsopphold.
  • Dersom du søker om ledsagerbevis, må du vedlegge et passfoto av deg selv.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Mer om Omsorgsbolig

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer