Informasjon

Opparbeiding av veiskulder og grøft er ikke tillatt!

Dette arealet tilhører den kommunale veien og det er ikke tillatt å steinlegge eller opparbeide med andre materialer.

Vi ser at flere og flere opparbeider området utenfor egen eiendom og tar med veiskulder og grøft. Dette er ikke tillatt!

Klimaendringer med mer og mer nedbør, gjør behovet for åpne grøfter ennå større. Opparbeiding kan forhindre overvannet i å renne i grøften og resultere i oversvømmelse.
Grøftene skal ta imot overvann ved nedbør og må ha robuste overflater som tar imot og forsinker avrenning.
Steinlegging av grøfter medfører rask avrenning og er direkte farlig. Vi ser eksempler på at stein blir lagt helt ut i veikanten og det medfører fare for at skjæret på brøytebiler kan kaste steinene gjennom luften i stor hastighet.

Har DU lagt stein eller på annen måte opparbeidet veiarealet, ber vi om at dette fjernes snarest.

Sørum Kommune
Fagansvarlig Vei og veilys