Opplæringstilbud

Grunnskoleopplæring for voksne

Publisert 23. februar 2010  | Oppdatert 15. mai 2015

Alle voksne som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Dette gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige.

Norsk og samfunnsfag for innvandrere

Publisert 06. oktober 2009  | Oppdatert 02. februar 2016

Alle kommuner skal tilby norsk og samfunnskunnskap for innvandrere bosatt i kommunen.

Rådgiving

Publisert 04. august 2009  | Oppdatert 28. januar 2015

Opplæringsloven hjemler for at kommunen skal tilby rådgivning for voksne (§ 4A-8).

Samfunnsfag på et språk deltager forstår

Publisert 25. november 2008  | Oppdatert 28. januar 2015

Alle som omfattes av ordningen med rett og/eller plikt til opplæring, skal ha 50 timers opplæring i samfunnskunnskap.