15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Opplysninger om folkevalgte

Informasjon til deg før du søker

For å få innkalt varamedlemmer til de politiske utvalgene, for å få utbetalt korrekt møtegodtgjørelse til riktig konto m.m. har politisk sekretariat behov for en del opplysninger om de folkevalgte.

Nye folkevalgte bes derfor fylle ut og sende skjemaet «Opplysninger om folkevalgte». Det samme gjelder for «gamle» folkevalgte som vil melde endringer i sine personopplysninger, for eksempel ny adresse, ny e-postadresse, nytt telefonnummer eller nytt kontonummer for utbetaling av godtgjørelser.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Politiske partier

Søknader