Oppmålingsforretning - fullmakt

Informasjon til deg før du søker

Skjemaet kan brukes av eier av eiendom til å gi stedfortreder fullmakt til å møte ved oppmålingsforretning, og eventuelt å kunne ta bindende standpunkt ved grensejustering.
Skjemaet leveres ved frammøte til bestyrer av oppmålingsforretning.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Oppmåling

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer