Dialogboks

Oppstart regulering av Frogner og Blaker kirker og høring av planprogram for Frogner kirke

Sørum kommune varsler herved oppstart av reguleringsarbeid for Frogner og Blaker kirkegårder. Formålet med planarbeidet er å sikre utvidelse av kirkegårdene og parkeringsareal. For Frogner kirke legges nå planprogram ut til offentlig ettersyn. Merknader må være konsulent i hende senest 25. mars 2012.

Planforslagene utformes som detaljreguleringer, og miljø- og utviklingsutvalget legger ut forslagene til offentlig ettersyn. Les mer om planarbeidet i vedleggene nedenfor. NB: Planavgrensningen er ikke fastsatt og vil bli mindre enn avgrensningen som vises på kartutsnittene.  

Spørsmål og merknader sendes til :
Rambøll v/Erlend Eggum, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten
Merknader må være Rambøll i hende senest 25. mars 2012.

Mer om ERROR: String could not be parsed as XML

Spørsmål og svar