15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Ordførerkjede

Foreningen ”Blaker Skanses Venner” tok våren 1998 initiativ til at også ordføreren i Sørum kommune skulle kunne markere sin verdighet med et kjede.

Orførerkjedet ser slik ut:

Ordførerkjede for Sørum kommune

Sørum kommunestyre vedtok 07.02.2001 retningslinjer for bruk og forvaltning av ordførerkjede:

ORDFØRERKJEDE FOR SØRUM KOMMUNE – OPPBEVARING, BRUK OG FORVALTNING.

Bakgrunn.
Foreningen ”Blaker Skanses Venner” tok våren 1998 initiativ til at også ordføreren i Sørum kommune skulle kunne markere sin verdighet med et kjede. Den opprinnelige idé var at kjedet skulle få sin design og bli produsert på Blaker Skanse, og at industrikonsernet Kværner skulle bære kostnadene.

På de første planleggingsmøtene deltok derfor bare representanter fra kommunen, Kværner og initiativtakeren. Etter hvert ble flere trukket med, og totalt 14 bedrifter har bidratt. Dette var; AF Spesialprodukter AS, Blaker Sparebank, Blatt Consult AS, Bohus AS, GB Betongindustri AS, Goodtech Biovac AS, GS Hydro AS, Johan Rognerud AS, Gjensidige Aurskog-Høland og Sørum, Kværner Energy AS, Nodest Asfalt, Sparebanken NOR, T&B Hansen og ØIE AS.

Ordførerkjedet var ferdig etter ca. ett år, og 19. mai 1999 arrangerte Sørum næringsråd en enkel tilstelning hvor bidragsyterne var tilstede. Her ble kjedet overrakt eieren, Sørum kommune, representert ved ordfører Ivar Egeberg.

Oppbevaring av ordførerkjedet.
Sørum kommunes ordførerkjede er donert kommunen og er kommunens eiendom. Sørum kommune har forpliktet seg til å holde kjedet forsikret og på alle måter i hevd.

Når det ikke er i bruk, skal det være plassert i sin monter på en fremtredende plass i kommunens hovedadministrasjon. Plasseres monteren på en vegg, skal den henge alene. Monterens utforming og farger skal tilpasses kjedet. (Dette er senere frafalt av sikkerhetsmessige årsaker.)

På reiser benyttes egnet transportkasse, og oppbevaring skal skje på trygge steder, f.eks. i hotellsafe.

Bruk av kjedet.
I tillegg til sunt skjønn gjelder denne ”veiledning”:
 

 1. Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger.
 2. Kjedet kan bare bæres av den valgte ordfører.
 3. Kjedet bæres når ordfører representerer Sørum kommune ved offisielle og høytidelige besøk til kommunen.
 4. Kjedet kan bæres ved høytidelige anledninger ordføreren er invitert til utenfor kommunen.
 5. Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører.
 6. Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk. (Dressjakke for menn, og tilsvarende for kvinner.)
 7. Kjedet er et fargerikt ”smykke”, og valg av farger, klær, smykker, slips, o.l. må tilpasses kjedet.
 8. Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform.
 9. Kjedet skal ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, hederstegn, utmerkelser o.l.
 10. Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter.
 11. Kjedet skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær.
 12. Kjedet skal bæres slik at det ”balanserer” på skuldrene (like mye ”vekt” bak som foran).

Forvaltning av kjedet.

 • Rådmannen har det administrative ansvar for forvaltningen av kjedet, og for håndhevelsen av disse regler.
 • Rengjøring og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.
 • Modernisering og/eller endringer kan ikke foretas uten samtykke fra kunstneren.
 • Skulle kjedet bli stjålet, brannskadet eller på annen måte vesentlig forringet, plikter kommunen å forestå gjenanskaffelse av et mest mulig identisk kjede. Nødvendige arbeidstegninger og beskrivelser skal derfor oppbevares på betryggende måte.
 • Ved eventuelle endringer i kommunestrukturen som berører nåværende Sørum kommune, skal de donorer som fortsatt har samme navn, og initiativtaker bestemme fremtidig bruk og forvaltning av kjedet.

Mer om Ordfører