Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen

Ansvarsområder

 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Tjenesteutvikling
 • Rekruttering
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Nærværsarbeid
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Faglig rådgivning og driftsstøtte til tjenesteområdene
 • Personalforvaltning og bistand i personalsaker
 • Rådhusforvaltning
 • Sekretær for rådmannen

Kontaktinformasjon

Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Leder for avdelingen er HR-sjef Monica Nordnes.

Mer om Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen

Spørsmål og svar

Søknader

Dokumenter