Østbyvegen - Jensrudvegen anlegg

Østbyvegen - Jensrudvegen, sanering

Anleggstart uke 26 2019

Kommunens anleggsstart og fremdrift  av anleggsarbeidene starter uke 26/27. Gravearbeidet vil trolig vare til uke 34, mens asfaltering utføres i august/september 2019 perioden. Arbeidene starter ved Østbyvegen.