15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsfoto over kart

Overordnede planer

Under dette menypunktet finner du overordnede planer og informasjon om pågående planarbeid. Overordnede planer er kommundelplaner, områdeplaner og andre planer som gir retning for arbeidet med samfunnsutviklingen i kommunen.

Mer om Samfunnsplanlegging

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no