Pågående høringer

Ny barnehage- og skolestruktur? Les rapporten, si din mening!

Publisert 06. februar 2017  | Oppdatert 24. februar 2017

Høringsfrist 06.03.2017.

Høring av forslag til utbyggingsavtale for Fossumjordet

Publisert 01. februar 2017  | Oppdatert 02. februar 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.03.17.

Høring av reguleringsplan for Trymvegen 4 og lekeplass

Publisert 24. januar 2017  | Oppdatert 26. januar 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 10.03.17. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.