15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Pågående høringer

Høringssak om navn på ny vei - Bjerke industriområde, Lindeberg

Publisert 12. november 2019  | Oppdatert 12. november 2019

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi navn til en ny vei på Bjerke industriområde.
Frist for forslag 31.12.2019.

Eidsvegen, Blaker - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 253

Publisert 05. november 2019  | Oppdatert 05. november 2019

Miljø- og samfunnsutvalget i Sørum kommune vedtok 10.10.2019 i sak 67/19 å legge forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesveg 253, Eidsvegen ved Blaker til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 31.12.2019.

Brannstasjon og næringsområde, Lystad, Sørumsand - offentlig ettersyn av områdereguleringsplan

Publisert 18. oktober 2019  | Oppdatert 18. oktober 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum kommune vedtok 10.10.2019, sak 68/19, å legge forslag til reguleringsplan for brannstasjon og næringsområde på Lystad ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 05.12.2019.

Boliger i Svarstadveien 9 - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Publisert 18. oktober 2019  | Oppdatert 18. oktober 2019

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 10.10.2019 i sak 69/19 ble det gjort vedtak om å legge forslag til regulering av boliger i Svarstadveien 9 ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad 03.12.2019.