Pågående høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Orderudjordet, samt endring av utbyggingsavtale

Publisert 05. september 2019  | Oppdatert 05. september 2019

Det kunngjøres at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av den nordligste delen av Orderudjordet. Det varsles samtidig om oppstart av endring av utbyggingsavtalen for Orderudjordet. Frist for merknader er 26.09.2019.