Pågående høringer

Forslag til endring av vedtektene for SFO legges ut på høring

Publisert 07. april 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Sørum kommune legger med dette ut forslag til endrede vedtekter for SFO-ordningen på høring. Høringsfrist 10.05.2017.

Offentlig ettersyn - Ausenfjellet

Publisert 27. mars 2017  | Oppdatert 07. april 2017

Frist for merknader 12.05.2017. Reguleringsplan for nytt næringsområde på Ausenfjellet og med ny adkomst.