Pågående høringer

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og oppstart av kommunedelplan for Frogner

Publisert 05. juli 2017  | Oppdatert 07. juli 2017
Nå skal vi lage ny kommuneplan og kommunedelplan for Frogner. Frist for innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.17.
 

Blaker barnehage - varsel om oppstart av planarbeid for omregulering

Publisert 26. juni 2017  | Oppdatert 16. august 2017

Frist for merknader er 28.8.17.
Omregulering av Blaker barnehage fra regulert offentlig almenyttig formål til boligbebyggelse og tilbakeføring av landbruksareal til LNF.

Høring av forslag til reguleringsplan for Blaker kirkegård

Publisert 12. juni 2017

Frist for å sende inn høringssvar er satt til 15. august 2017.
Sak 12/02201.

Høring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Publisert 09. juni 2017  | Oppdatert 11. juni 2017

Høringsfristen er 26.06.2017.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer på offentlig høring.

Høring av forslag til reguleringsplan for Sennerudtoppen

Publisert 07. juni 2017  | Oppdatert 12. juni 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.08.17.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn - boligområdet Hval søndre

Publisert 31. mai 2017

Sak 13/03419. Frist for merknader er 21.6.17.
Kommunestyret i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boligområdet på Hval søndre ut til offentlig ettersyn.

Høring av områdeplan for Orderudjordet

Publisert 08. mai 2017  | Oppdatert 10. mai 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 23.06.17

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Forslag til endring av vedtektene for SFO legges ut på høring

Publisert 07. april 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Sørum kommune legger med dette ut forslag til endrede vedtekter for SFO-ordningen på høring. Høringsfrist 10.05.2017.