Pågående høringer

Høring av forslag til reguleringsplan for Blaker kirkegård

Publisert 12. juni 2017

Frist for å sende inn høringssvar er satt til 15. august 2017.
Sak 12/02201.

Høring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Publisert 09. juni 2017  | Oppdatert 11. juni 2017

Høringsfristen er 26.06.2017.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer på offentlig høring.

Høring av forslag til reguleringsplan for Sennerudtoppen

Publisert 07. juni 2017  | Oppdatert 12. juni 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.08.17.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn - boligområdet Hval søndre

Publisert 31. mai 2017

Sak 13/03419. Frist for merknader er 21.6.17.
Kommunestyret i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boligområdet på Hval søndre ut til offentlig ettersyn.

Armoen massetak - høringssak mindre endring av reguleringsplan 218

Publisert 31. mai 2017  | Oppdatert 31. mai 2017

Frist for merknader er 15.6.17.
Sørum kommune legger frem forslag til mindre reguleringsendring av Armoen massetak. Hensikten med endringen er å spesifisere hvilken type virksomhet som har mulighet til å etablere byggverk innenfor området.

Saksnr. 17/02509.

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale for Møllerhagan

Publisert 15. mai 2017

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan som grunnlag for å kunne oppføre lavblokk i 3 etasjer med tilhørende parkeringsområder og leke- og uteoppholdsarealer, veier m.m. Frist for merknader er satt til 12. juni 2017.

Høring av områdeplan for Orderudjordet

Publisert 08. mai 2017  | Oppdatert 10. mai 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 23.06.17

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Forslag til endring av vedtektene for SFO legges ut på høring

Publisert 07. april 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Sørum kommune legger med dette ut forslag til endrede vedtekter for SFO-ordningen på høring. Høringsfrist 10.05.2017.