Pågående høringer

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Lillestrøm kommune

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 09. april 2019

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Frist 26. mai 2019.

Sennerudtoppen del 2 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 08. april 2019

Frist for merknader er 10.05.2019.

Frogner sentrum - mindre endring av reguleringsplan

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 09. april 2019

Innsnevering av vei som blir enveiskjørt, samt sammenslåing av 2 felt.
Frist for merknader og uttalelser er 1. mai 2019.

Villavegen 1, Sørumsand - varsling oppstart detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 27. mars 2019  | Oppdatert 04. april 2019

Gjelder oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Villavegen 1. Reguleringen vil gjelde for eiendommene gnr/bnr: 46/32, 46/33 og 46/54.
Frist for merknader er 25.04.2019

Olberg 1, Olberg 2 og Kroken - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 25. mars 2019  | Oppdatert 25. mars 2019

Prosjektet legger til rette for barnehage og rundt 600 nye boliger, i form av konsentrert og frittliggende boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse.
Frist for merknader er 13.05.2019.

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 31. mars 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 12. mars 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.