Pågående høringer

Kirkebakken - varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 10. desember 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Frist for uttalelse er 11.01.2019
Boligutvikling Frogner AS er i gang med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Kirkebakken i Sørum kommune