Pågående høringer

SØKNAD OM KONSESJON FOR NEDLEGGELSE AV DAMMER

Publisert 06. februar 2018  | Oppdatert 08. februar 2018

Uttalelse innen 3.4.18. Nedre Romerike Vannverk AS skal legges ned og i den forbindelse søker de om å legge ned dammer som tidligere er brukt i drikkevannsforsyning på Romerike. I Sørum kommune gjelder dette følgende damanlegg: Abbortjern, Bæreggtjern, Lunderås og Sennerud.

Høring av planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde

Publisert 23. januar 2018  | Oppdatert 23. januar 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 14.03.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Høring av temaplaner for utforming og parkering i Sørumsand sentrum

Publisert 22. januar 2018  | Oppdatert 23. januar 2018

Frist for uttalelse er 02.03.18. Kommunen har i samarbeid med Rambøll utarbeidet to temaplaner for Sørumsand sentrum, én for utforming og én for parkering.