Parkering

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Publisert 05. april 2019

Sameier, borettslag og garasjelag i Akershus kan få støtte til ladeinfrastruktur. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler

Ladestasjoner for el-biler i Sørum

Publisert 08. november 2018  | Oppdatert 08. november 2018

Sørum kommune har etablert noen ladestasjoner for el-biler

Parkering

Publisert 10. desember 2014  | Oppdatert 15. august 2016

I Sørum kommune er det innført soneparkering i de fleste områdene, dette betyr at areal som er avsatt til veiformål ikke er parkeringsarealer.