Pedagogisk støtte (PPT)

Ansvarsområder

Virksomheten Barn, unge og familie består av tre enheter (Pedagogisk støtte, Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester) som yter lovpålagte tjenester gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven, Opplæringsloven og Barnevernloven.

Pedagogisk støtte

Pedagogisk støtte har følgende primæroppgaver:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en del av Pedaogogisk støtte, og er en rådgivende tjeneste for foreldre, skoler, barnehager og andre samarbeidspartnere i forbindelse med opplæring av barn og ungdom med særskilte behov etter opplæringslova.

  • Pedagogisk støtte har utøvende spesialpedagoger som jobber direkte ut mot barn i barnehagene etter vedtak.

  • Kommunens logopedtjeneste for barn er også en del av pedagogisk støtte.

Alle enhetene samarbeider også tett med andre faginstanser i og utenfor kommunen og tilbyr veiledning til samarbeidspartnere.

 

Familiesenter-aktiviteter

I tillegg til sine primæroppgaver skal alle enhetene jobbe med forebyggende tiltak. Dette kan være:

  • Foreldreveiledende kurs og grupper

  • Temakvelder for foreldre

  • Samtaler til barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

For mer informasjon, påmelding eller om du har spørsmål, ta kontakt med Familiesenter-koordinator på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.

Vår holdning er at ingen vansker er for små eller for store til at vi kan kontaktes.

Kontaktinformasjon

Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand
63 86 90 30
postmottak@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Ragnhild Næprud

Mer om Pedagogisk støtte (PPT)

Spørsmål og svar

Søknader