Om Pedagogisk støtte (PPT)

Ansvarsområder

Virksomheten Barn, unge og familie består av tre enheter (Pedagogisk støtte, Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester) som yter lovpålagte tjenester gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnevernloven.

Pedagogisk støtte har følgende primæroppgaver:

  • Pedagogisk støtte er en rådgivende tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste) for foreldre, skoler, barnehager og andre samarbeidspartnere i forbindelse med opplæring av barn og ungdom med særskilte behov etter opplæringslova

Alle enhetene samarbeider også tett med andre faginstanser i og utenfor kommunen og tilbyr veiledning til samarbeidspartnere.

 

I tillegg til sine primæroppgaver skal alle enhetene jobbe med forebyggende tiltak gjennom familiesenter som fellesarena. Her tilbys:

  • Foreldreveiledende kurs og grupper

  • Temakvelder for foreldre

  • Samtaler til barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

Familiesenteret kan kontaktes på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.

Vår holdning er at ingen vansker er for små eller for store til at vi kan kontaktes.

Kontaktinformasjon

Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Ragnhild Næprud