På denne siden finner du oversikt over kommuneplanen, overordnede planer, vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid. Overordnede planer er kommunedelplaner, områdeplaner og andre planer som er relevante for arealplanleggingen i Sørum.

 

Oppgaver og ansvarsområder

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for tettstedsutvikling, samferdsel og trafikksikkerhet.

En viktig oppgave er behandling av reguleringsplaner. Detaljreguleringsplaner utarbeides for områder der det skal gjennomføres utbyggingsprosjekter. Slike planer kan utarbeides og foreslås av private eller offentlige aktører eller kommunen selv. Regulering av større områder (oråderegulering) gjennomføres når det er behov for en litt grovere sortering av hva et område skal brukes til.

Plan og regulering behandler også søknader om deling og seksjonering. Oftest er det privatpersoner som søker, og dette kan kan gjøres gjennom kommunens nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss som jobber i faggruppen dersom du har spørsmål eller behov for veiledning innenfor vårt område! Kontaktinformasjon finner du i høyremargen.

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Mona Helene Balterud, fagleder
Anne G. Søbye, planrådgiver
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk