Kart over området som gjelder massedeponi Esval

Planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi

Sak om oppstart av planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi, er behandlet i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget

Saken ble behandlet 29.11.2018 sak 133/18 og det ble vedtatt at Sørum kommune ikke gir tilslutning til oppstart av omregulering og utvidelse av Esval massedeponi.

Saksfremlegg
Vedtak

 

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk