03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Kart over området som gjelder massedeponi Esval

Planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi

Sak om oppstart av planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi, er behandlet i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget

Saken ble behandlet 29.11.2018 sak 133/18 og det ble vedtatt at Sørum kommune ikke gir tilslutning til oppstart av omregulering og utvidelse av Esval massedeponi.

Saksfremlegg
Vedtak