15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Glade barn - Planprogram kommuneplanens samfunnsdel Lillestrøm kommune

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Lillestrøm kommune

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Frist 26. mai 2019.

Planprogrammet skisserer hvilke hovedtemaer kommuneplanens samfunnsdel skal omfatte og viser hvilke temaer som skal utredes. Du finner artikkelen på Lillestrøm kommunes hjemmeside, eller du kan hente det på rådhuset i Fet, Skedsmo, eller Sørum.

I denne omgang gis overordnede myndigheter, nabokommuner, innbyggere og andre interesserte en mulighet til å gi innspill til planprogrammet. Når vi starter arbeidet med selve planen vil vi legge til rette for ytterligere muligheter til å gi innspill.

Fristen for å komme med innspill er 26. mai 2019.

Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no, eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspillene merkes: KPS planprogram.

For mer informasjon kontakt rådgiver Marianne Larsen på epost: marianne.larsen@skedsmo.kommune.no, eller telefon 66 93 80 00.