Sørumsand skole

Planpakke

Denne siden er ment for deg som er profesjonell og som skal sende inn et planforslag til kommunen. Listen under inneholder lover, forskrifter, føringer og veiledere på regionalt og nasjonalt nivå, men også kommuneplaner og rutiner som gjelder for Sørum kommune.

Lokale forskrifter og normer for Sørum kommune

Maler og rutiner for Sørum kommune