Politisk sekretariat

Politisk sekretariat i Sørum kommune består av politisk sekretær og sekretærene for de enkelte innstillingsutvalgene. Her finner du navn og kontaktinformasjon til de enkelte utvalgssekretariatene.

Politisk sekretær: Kristina Haugstveit
Kontaktinfo: khau5@sorum.kommune.no
Telefon: 63 86 93 20

Politisk sekretær er sekretær for kommunestyret, for formannskapet og for valgstyret og har hovedansvaret for utvalgssekretariatsfunksjonen i Sørum kommune.


De enkelte innstillingsutvalgene har følgende utvalgssekretærer:

Utvalgssekretær i klima- og miljøutvalget (KMU) er: Synnøve Sameien
Kontaktinfo:
Telefon 63 86 98 42

Utvalgssekretær i kultur-, familie og nærmiljøutvalget (KFN) er: Tiltrer juni 2017
Kontaktinfo:
Telefon

Utvalgssekretær i omsorg- og velferdsutvalget (OVU) er: Katrine Karlsen
Kontaktinfo:
Telefon 63 86 99 02

Utvalgssekretær i plan- og næringsutvalget (PNU) er: Ann-Mari Larsen
Kontaktinfo:
Telefon 63 86 98 43

Utvalgssekretær i utdanningsutvalget (UTU) er: Anne Mari Færgestad
Kontaktinfo:
Telefon 63 86 99 08

Mer om Politiske råd og utvalg